Tunceli Belediyesi Kadın Meclisi
Kuruluş: Haziran 2019 Amaç ve faaliyetler: - Kadınların ve LGBTİ+'ların yerel politikalara katılımını arttırmak - Kadınlara ve LGBTİ+'lara yönelik şiddet ve cinsel saldırılarla mücadele etmek ve çalışmalar yürütmek - Kadın ve LGBTİ+'lar için farkındalık ve bilgilenme atölyeleri , eğitimleri düzenlemek - Kadın ve LGBTİ+'ları hak mücadesinde desteklemek ve kentte bulunan ilgili kadın ve LGBTİ+ örgütlerini desteklemek ve birlikte çalışmak - Kentte kadın ve LGBTİ+ dayanışmasını güçlendirmek ve görünürlüklerini arttırmak -Belediyenin yürüttüğü çalışmaları kadın ve LGBTİ perspektifiyle denetlemek