Eser Köker – Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Epistemolojik Temelleri ve Kurumsal Ayrışmalar

Eser Köker – Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Epistemolojik Temelleri ve Kurumsal Ayrışmalar

Eser Köker, farklı kuram ve metodolojilerin karşılaşma, birbirini etkileme biçimleri ile feminist hareketlerin politik yönelimleri arasında bağlantıları, kurmanın tarihsel ve toplumsal bağlamı içerisinde ele alıyor